+48 71 335 49 76; +48 71 335 49 77, +48 71 335 49 78

biuro@teatrkomedia.com

Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych na stronach Wrocławskiego Teatru Komedia jest Wrocławski Teatr Komedia z s.c. pl. Teatralny 4; 50-051 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający numer NIP 894-10-09-807, REGON 930438481, adres e-mail biuro@teatrkomedia.com.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji sprzedaży usług/produktów oraz celach przesyłania informacji o nowych usługach/produktach.
Dane Klientów mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania Newslettera, o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
Klient którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta poprzez przesłanie cofnięcia zgody w formie e-mail.
Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne.
Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.
Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135) .